SŁONECZNY DOM (zwany dalej SD) wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Pokój wynajmowany jest od doby.
 2. Doba naszego domu wypoczynkowego zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 9.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując, pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić w recepcji w dniu przybycia do Słonecznego Domu.
 2. SD uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. Opłaty klimatyczne pobierane są wg stawek określonych w uchwale Gminy Wicko.
 4. Opłaty za pobyt Gość reguluje w dniu przyjazdu w trakcie meldowania.

 

§ 3

 1. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę
 2. W pokojach mogą przebywać jedynie osoby zameldowane i nocujące w SD. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać na terenie domu wypoczynkowego w godz. 22.00-8.00
 3. SD może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin SD wyrządzając szkodę w mieniu SD lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników SD lub innych osób przebywających w SD, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości.

 

§4

Na życzenie Gościa SD nieodpłatnie udziela informacji związanych z pobytem i podróżą.

 

§5

 1. SD świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi SD niezwłoczną reakcję.
 2. SD ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w SD.

 

§6

SD nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości oraz uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 

§7

 1. W SD obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających usług SD, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. SD może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła te zasady.

 

§8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone (oświetlenie, tv itp.), czy zakręcona jest woda w kranach oraz zamknięcie drzwi.
 2. Gość SD ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych SD powstałych z jego winy, lub winy odwiedzających go osób.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierząt należących do Gości muszą być załatwiane poza posesją SD.
 4. Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt w pokojach bez opieki.
 5. Zwierzęta nie mogą spać w pościeli w łóżkach z gośćmi. Gość przebywający ze zwierzęciem musi posiadać legowisko lub klatkę, w której trzyma swojego pupila.
 6. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany każdego kompletu pościeli w kwocie 250 zł za komplet.

 

§9

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest w całym obiekcie palenie tytoniu oraz używanie grzałek, kuchenek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju i obiektu.
 2. Palenie tytoniu możliwe jest wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu na zewnątrz budynku.
 3. W przypadku naruszenia powyższych zapisów, Gość zostanie obciążony kosztami malowania i odświeżenia pomieszczeń w kwocie 800 zł.

 

§10

 1. Korzystający z aneksu kuchennego zobowiązani są do zachowania czystości i w trosce o komfort innych Gości nie pozostawianie po sobie brudnych naczyń i jedzenia we wspólnym aneksie kuchennym.
 2. Korzystający z grilla i ogniska z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, po zakończeniu należy wygasić ogień i przykryć żar pokrywą znajdującą się pod paleniskiem. Kategorycznie nie wolno zalewać paleniska wodą.
 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i w baseniku spoczywa na rodzicach lub opiekunach dzieci. Kąpiel w basenie tylko pod opieką osób dorosłych.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy segregować śmieci i wyrzucać je do oznaczonych pojemników.

 

 

Nowęcin, 07 sierpnia 2022 roku