Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom w Słonecznym Domu Łeba w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 – ZALECENIA DLA GOŚCIA.

 

Szanowni Goście,

PROSIMY O:

 • zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się w recepcji, po wejściu do hotelu
 • noszenie osłony nosa i ust
 • nieprzekraczanie wyznaczonej linii podczas obsługi przed recepcją
 • zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległość od rozmówcy, innych Gości oraz pracowników Słonecznego Domu Łeba (zgodnie z rekomendacją MR i GIS)
 • regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją
 • podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk
 • nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 • niekorzystanie z hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

 

REKOMENDUJEMY:

 • płatność kartą
 • systematyczne wietrzenie pokoju, w miarę możliwości
 • w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.
 • w czasie pobytu w hotelu kontakt telefoniczny z recepcją: Tel: +48 502 33 66 65

 

INFORMUJEMY ŻE:

 • ograniczone zostaje rutynowe sprzątanie pokojów w czasie przebywania w nich Gości, odbywać się będzie tylko na życzenie Gościa
 • w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa pobytu w Hotelu Nadmorskim w związku z wirusem COVID-19, część z dostępnych usług może być ograniczona lub zawieszona czasowo
 • na terenie Hotelu przebywa jednorazowo ilość osób zgodna z rozporządzeniem MR i GIS
 • w związku z wirusem COVID-19, hotel stosuje procedurę bezpieczeństwa, zawartą w dokumencie: „Regulamin pracy Słonecznego Domu Łeba, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19”, w/w procedura dostępna jest w recepcji oraz na stronie www.slonecznydomleba.pl

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa Słonecznego Domu Łeba zakażenia koronawirusa COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie powinien zostać wpuszczony na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli Gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Lista szpitali zakaźnych – województwo pomorskie:

 1. Gdynia, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B
 2. Gdańsk, 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ im. kontradm. prof. W. Łasińskiego, ul. Polanki 117 (58) 552 63 18, 785 773 020
 3. Gdańsk, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Mariana Smoluchowskiego 18, (58) 341 55 47
 4. Kościerzyna, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Alojzego Piechowskiego 36, (58) 686 01 01, (58) 686 00 00
 5. Wejherowo, Szpitale Pomorskie Sp z o.o. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10